Chó nó cũng có hạnh phúc của riêng mình

Cớ sao mình vẫn cô đơn hoài vậy 🙁