Em cứ đi đi

Nếu như anh có một điều ước…
Anh sẽ không ước em quay về bên anh đâu.
Vì đó là hạnh phúc em chọn mà!
Anh chỉ ước là em hiểu được cảm giác của anh ngay lúc này…
Hiểu được anh nhớ em.. và yêu em rất nhiều…