Từ bỏ F.A – thơ nobita

Ra đường thấy cặp thấy đôi..
Tôi không có gấu thì thôi đi về
Lấy dao cắt máu ăn thề
Từ nay tao hứa sẽ dê hơn nhiều
Bất chấp thị nở nàng kiều
Miễn là con gái ta liều một phen
Mặc cho ai bảo bon chen..
Còn hơn sống kiếp có ‘kèn’ như không 😀