Thơ chaien tiền và gái

Có câu trai tráng mà nghèo..
Đừng mong con gái nó theo hết đời..
Cùng lắm nó chỉ vui chơi
Xong rồi nó bỏ bơi vơi giữa dòng…
Tình nào mà chẳng đắng cay..
Gái nào mà chẳng thương trai nhiều tiền.
Thời nay ai cũng yêu liền..
Ngọt bùi mới biết chữ tiền lớn hơn..